WŁOCŁAWEK

Stacja Kontroli Pojazdów PZM we Włocławku

PZM Stacja Kontroli Pojazdów Włocławek

W oddziale Polskiego Związku Motorowego we Włocławku prowadzimy Podstawową Stację Kontroli Pojazdów. Przeprowadzamy badania diagnostyczne pojazdów kategorii A i B od poniedziałku do soboty.

PSKP Włocławek

ul. Łęgska 49

Symbole rodzajów badań:

a – autobusy, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h
c – pojazdy przystosowane do zasilania gazem
d – pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne)
e – pojazdy skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdy, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów
f – pojazdy marki „SAM” co do zgodności z wymaganiami technicznymi
h – nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach – ramach), silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych