TORUŃ

Okręgowa stacja kontroli pojazdów PZM w Toruniu

PZM Stacja Kontroli Pojazdów Toruń

Polski Związek Motorowy w Toruniu prowadzi nowoczesną Okręgową Stację Kontroli Pojazdów przy Szosie Lubickiej 90. Obsługujemy każdy rodzaj auta. Nasi doświadczeni diagności dokładnie sprawdzą stan techniczny Twojego pojazdu i przekażą Ci ewentualne zalecenia, abyś mógł czuć się bezpiecznie w podróży.

OSKP Toruń

ul. Szosa Lubicka 90

Przeprowadzamy badania dla:

Rodzajów pojazdów:
A – motocykle i motorowery
B – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów
C – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t
CC – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t
D – autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
T – ciągniki rolinicze
E – przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do kótrych jest upoważniona stacja kontroli pojazdów

Rodzajów badań:
a – autobusy, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h
c – pojazdy przystosowane do zasilania gazem
d – pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie
e – pojazdy skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdy, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów
f – pojazdy marki „SAM” co do zgodności z wymaganiami technicznymi
h – umieszczanie nadanych cech indentyfikacyjnych pojazdu