GRUDZIĄDZ

Podstawowa stacja kontroli pojazdów PZM w Grudziądzu

PZM Stacja Kontroli Pojazdów Grudziądz

Na naszej Stacji Diagnostycznej w Grudziądzu przeprowadzisz badanie techniczne pojazdu o masie nieprzekraczającej 3,5 tony. Pracujemy od poniedziałku do soboty.

PSKP Grudziądz

ul. Kościuszki 25-27

Symbole rodzajów badań:

a – autobusy, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h
c – pojazdy przystosowane do zasilania gazem
d – pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne)
e – pojazdy skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdy, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów
f – pojazdy marki „SAM” co do zgodności z wymaganiami technicznymi
h – nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach – ramach), silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych