Stacje Kontroli Pojazdów PZM

W PZM prowadzimy dwa rodzaje Stacji Kontroli Pojazdów:
Na podstawowej stacji kontroli pojazdów wykonasz okresowe badania techniczne pojazdów o masie do 3,5 tony. Na stacji okręgowej można przeprowadzić badania okresowe i dodatkowe wszystkich pojazdów.

Sprawdź jakie rodzaje badań technicznych robimy w Twoim mieście:

PSKP Bydgoszcz

ul. Nakielska 71A
ul. Wczasowa 10

OSKP Toruń

Szosa Lubicka 90

PSKP Grudziądz

ul. Kościuszki 25-27

PSKP Włocławek

ul. Łęgska 49

PSKP Inowrocław

ul. Ratuszowa 29

PSKP Chojnice

ul. Gdańska 68

OSKP Żnin

ul. Gnieźnieńska 8

OSKP Radziejów

ul. Parkowa 3

Symbole rodzajów badań:

a – autobusy, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h
c – pojazdy przystosowane do zasilania gazem
d – pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne)
e – pojazdy skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdy, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów
f – pojazdy marki „SAM” co do zgodności z wymaganiami technicznymi
h – nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach – ramach), silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych

Stacje Kontroli Pojazdów PZM - pozostańmy w kontakcie!

PSKP PZM, Wczasowa 10, Bydgoszcz
PSKP PZM, Nakielska 71A, Bydgoszcz
OSKP Toruń, Szosa Lubicka 90, Toruń
PSKP PZM, Kościuszki 25, Grudziądz
PSKP PZM, ul. Łęgska 49, Włocławek
PSKP PZM, ul.Ratuszowa 29, Inowrocław
PSKP PZM, ul. Gdańska 68, Chojnice
OSKP PZM, Parkowa 3, Radziejów
OSKP PZM, ul. Gnieźnieńska 8, Żnin