BYDGOSZCZ

Stacja kontroli pojazdów PZM w Bydgoszczy

PZM Stacje kontroli pojazdów Bydgoszcz

Prowadzimy w Bydgoszczy dwie Podstawowe Stacje Kontroli Pojazdów przy ul. Nakielskiej i Wczasowej. Przeprowadzisz u nas badanie techniczne każdego pojazdu do 3,5 tony.

Na Stacjach Kontroli Pojazdów PZM w Bydgoszczy sprawdzisz:

PSKP Bydgoszcz

ul. Nakielska 71A

PSKP Bydgoszcz

ul. Wczasowa 10

Symbole rodzajów badań:

a – autobusy, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h
c – pojazdy przystosowane do zasilania gazem
d – pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne)
e – pojazdy skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdy, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów
f – pojazdy marki „SAM” co do zgodności z wymaganiami technicznymi
h – nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach – ramach), silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych