Cel: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Efekt: utrzymanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przez okres od 1.07.2020 do 30.09.2020 roku. Wartość projektu: 232 329,75 zł Wkład funduszy europejskich: 232 329,75 zł (100%).

Klauzula informacyjna RODO / Polityka prywatności

Aktualności