Zarząd

Polski Związek Motorowy
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp. z o.o.
85-808 Bydgoszcz ul. Białogardzka 7
tel. (52) 361 91 42
bydgoszcz@pzm.pl
Kapitał zakładowy : 285.544.08 PLN
NIP : 554-023-37-04
REGON : 090501108
KRS 0000158013 Sąd Rejonwy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Prezes : tel. (52) 361 91 42
Główny księgowy : tel. (52) 361 91 42
Sekretariat : tel. (52) 361 91 42

Księgowość : 52/361-91-42
Kadry/Płace : 693-529-310
BHP-P.POŻ : 693-529-310
Informatyk : 693-529-170
Remonty / Inwestycje : 693-529-388
Winiety : (52) 361 42 90