Zarząd

Polski Związek Motorowy
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp. z o.o.
85-808 Bydgoszcz ul. Białogardzka 7
tel. (52) 361 91 42 ; fax (52) 363 12 86
bydgoszcz@pzm.pl
Kapitał zakładowy : 285.544.08 PLN
NIP : 554-023-37-04
REGON : 090501108
KRS 0000158013 Sąd Rejonwy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Prezes : tel. (52) 361 91 42
Dyrektor d.s sprzedaży : tel. (52) 361 91 42
Główny księgowy : tel. (52) 361 91 42
Sekretariat : tel. (52) 361 91 42

Księgowość :(52) 370 78 75
Kadry :(52) 372 63 16
Płace : (52) 372 63 15
BHP-P.POŻ : (52) 361 06 80
Informatyk : (52) 370 87 81
Remonty / Inwestycje : (52) 370 89 31 , (52) 361 05 90
Ubezpieczenia i winiety : (52) 361 42 90