Szkolenia

W ramach posiadanych uprawnień super ośrodka szkolimy:

- kierowców w zakresie prawa jazdy kat. A1, A2, A, B, BE, C, CE, D

- kierowców niepełnosprawnych na kat B

- kierowców w zakresie przewozu osób lub rzeczy kwalifikacji wstępnej i wstępnej przyspieszonej

- kierowców zawodowych w zakresie szkoleń okresowych w przewozie osób lub rzeczy

- instruktorów nauki jazdy w tym warsztatów doskonalenia zawodowego

Dysponujemy wyłącznie własnymi środkami dydaktycznymi w tym pojazdami kąpatybilnymi z WORD-owskimi, nowoczesnym placem nauki jazdy oraz jako PZM własnym torem do jazd sprawnościowych i wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną z długoletnim doświadczeniem.

Szkolenia prowadzimy w formie szkoleń grupowych lub indywidualnych, a także w formie e-learning z możliwością dostosowania godzin szkolenia indywidualnie według potrzeb kursanta.

Ośrodek Szkolenia posiada pełne akredytacje oraz certyfikat ISO.

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

Chcesz być kierowcą zawodowym mając ukończone 21 lat z upoważnieniem na przewóz rzeczy lub 24 lata z upoważnieniem na przewóz osób i posiadasz lub jesteś w trakcie zdobywania prawa jazdy kat C czy C+E lub D, to uzyskaj wymagane uprawnienia.

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

Szkolenia prowadzimy dla osób indywidualnych lub zorganizowanych grup.

W formie learningowej lub wykładów, które prowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna.

Posiadamy własny dostosowany do tego celu tabor samochodowy, a jazdy w warunkach specjalnych, jako jedyni na rynku włocławskim prowadzimy na własnym profesjonalnym torze.

Jako jedyni na rynku włocławskim zapewniamy też możliwość szybkiego przystąpienia do egzaminów państwowych, gdyż, jako PZM takie szkolenia prowadzimy w większych miastach naszego województwa, co przedkłada się na większą ilość egzaminów państwowych.

Cena - od 1800 zł. wraz z jednym podejściem do egzaminu

Dokonujemy także szkoleń uzupełniających w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej w zakresie przewozu osób lub rzeczy.

Szkolenie Okresowe

Kierowco pamiętaj, że mając świadectwo kwalifikacji zawodowej lub już odbyte szkolenie okresowe po okresie 5 lat możesz dalej wykonywać zawód kierowcy, ale dopiero po odbyciu kolejnego szkolenia okresowego.

Zgodnie z Ustawą o Transporcie Drogowym oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego kierowcy wykonujący transport drogowy są zobowiązani do odbycia szkolenia okresowego oraz uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy.

Szkolenie okresowe polega na uczestniczeniu w pięciu jedniodniowych szkoleniach (modułach) kończącym się wydaniem przez Polski Związek Motorowy Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Szkolenia prowadzimy dla zorganizowanych grup w firmie wykładów przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną tego oraz indywidualnie w formie learningowej.

Cena - dla zorganizowanych grup ustalana jest indywidualnie a dla pojedynczych osób od 300 zł brutto z możliwością uzyskania bonifikaty.

Kierowco pamiętaj, że jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie tego szkolenia jest odpowiedni wpis do prawa jazdy.

Wpis taki uzyskasz w organie wydającym prawo jazdy po przedłożeniu Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej oraz badań psychologicznych i lekarskich.

Wiąże się to z koniecznością wymiany prawa jazdy, aby były zawarte w nim odpowiednie wpisy (jak w przedstawionym przykładzie).Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika jest dokumentem potwierdzającym wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. To z kolei jest jednym z warunków, pozwalających na uzyskanie licencji. W ramach współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego Nasz Ośrodek Szkolenia jest wpisany w rejestr instytucji szkolących.

Koncentrujemy naszą uwagę na praktyce czyli rozwiązywaniu zadań i testów egzaminacyjnych, które możecie Państwo spotkać na egzaminie. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców. Do naszych szkoleń podchodzimy z należytą starannością, zależy nam na jak największej satysfakcji klientów.

Każdy uczestnik otrzymuje od nas podręcznik przewoźnika oraz bardzo dobrze opracowane materiały pomocnicze (przepisy, testy, zadania). Można z nich korzystać również po ukończeniu kursu, przed egzaminem i w późniejszej pracy.

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych składa się z dwóch części:

  • testu wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami, pytań wymagających bezpośredniej odpowiedzi lub pytań obydwu typów
  • ćwiczeń pisemnych lub przykładów praktycznych do rozwiązania,

Minimalny czas trwania każdej z części egzaminu wynosi 2 godziny. Egzamin uznaje się za zaliczony jeśli uzyskano co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym?

Aby przystąpić do egzaminu  w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy odbyć szkolnie, a następnie nasz ośrodek szkolenia składa do Instytutu następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu ,
  • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat  (800 zł przelew na konto bankowe ITS Warszawa),
  • oraz listę egzaminacyjną.

Następnie ITS wyznacza termin egzaminu. Przeważnie odbywają się one raz w miesiącu. Najczęściej nasi słuchacze przystępują do egzaminu w Bydgoszczy lub Poznaniu. Wykaz miejscowości, w których można przystąpić do egzaminu znajduje się na stronie www.its.waw.pl