Projekty unijne

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

O beneficjencie

Historia Polskiego Związku Motorowego.

Historia Wnioskodawcy rozpoczyna się z dniem 30.01.1950 r., gdy nastąpiło połączenie Automobilklubu Polskiego i Polskiego Związku Motocyklowego.

Z dniem 1 stycznia 1973 r. powołano Zarząd Działalności Gospodarczej oraz Okręgowe Zespoły Działalności Gospodarczej (OZDG). OZDG były agendami terenowymi utworzonymi we wszystkich okręgach PZM. Od 1989 r. rozpoczął się proces prywatyzacyjny. Dotychczasowe 18 OZDG, Biuro Turystyki Motorowej, Biuro Obrotu Częściami Zamiennymi oraz Ośrodek Techniczno-Zaopatrzeniowy zostały przekształcone w 20 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ich jedynym 100% właścicielem jest PZM.

W 2006 r. PZM Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Białogardzkiej 7 certyfikuje System Zarządzania jakością zgodny z wymogami normy ISO EN/PN 9001:2008 w zakresie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców oraz szkoleń zawodowych.

Przedmiotem działalności PZM OZDG Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy są:
 • a) usługi na rynku motoryzacyjnym w zakresie diagnostyki pojazdów,
 • b) usługi związane z naprawą pojazdów samochodowych,
 • c) szkolenia kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
 • d) szkolenia zawodowe np. na certyfikat kompetencji zawodowych, w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych, etc.,
 • e) oceny i opinie techniczne, operaty szacunkowe, inne usługi rzeczoznawcze,
 • f) usługi dot. ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych.

W Bydgoszczy, Grudziądzu, Chojnicach, Włocławku, Inowrocławiu Wnioskodawca prowadzi Stacje Kontroli Pojazdów (zakres podstawowy). W Toruniu, Żninie oraz Radziejowie prowadzone są przez Wnioskodawcę Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów (pełen zakres). W wyżej wymienionych miastach PZM OZDG Sp. z o.o. organizuje również kursy na prawo jazdy, jak również szkolenia zawodowe w zakresie przewozu osób i rzeczy, materiałów niebezpiecznych, kompetencji zawodowych, uzyskania licencji (kierowcy taksówek) oraz na wózki jezdniowe.

Od 2000 roku przeszkolono ponad 22 tys. kierowców w różnych kategoriach (w tym i wiele szkoleń zawodowych). W ostatnich 5 latach Spółka zrealizowała szkolenia ze środków publicznych na sumę ~3.500.000 zł. Oprócz tego zrealizowano projekty ze środków europejskich na kwotę 281.361,01 zł.

PZM ma bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów ze srodków Unii Europejskiej.

W ostatnim okresie realizowaliśmy szereg projektów tj :

 • Strażak kierowca 1
 • Strażak kierowca 2
 • Strażak kierowca 3
 • Z piskiem opon do pożaru 1
 • Z piskiem opon do pożaru 2
 • Z piskiem opon do pożaru 3

Jesteśmy na etapie realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społęcznego pod nazwą "Zawód Kierowca – Szansa Dla Młodych".

 • Jesteś osobą młodą w wieku od 18 do 30 lat i chcesz zdobyć zawód kierowcy?
 • Jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo ?
 • Posiadasz prawo jazdy kat. B

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

Zapewniamy:

 • kurs prawa jazdy kat. C
 • kurs prawa jazdy kat. CE
 • kwalifikacje wstępną
 • pełny 3 miesięczny staż

SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU KOBIETY ORAZ TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POMATURALNYCH ORAZ WYŻSZYCH


Wynagrodzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr.Proj.WND-POKL.06.01.01-04-061/13

CZŁOWIEK-NAJLEPSZA INWESTYCJA


Zapraszamy do naszych osrodków :

Bydgoszcz ul. Nakielska 71a tel. 52 3738572
Bydgoszcz ul. Fordońska 116 tel. 52 3211167
Żnin ul. Gnieźnieńska 8 tel. 52 3020620
Inowrocław ul. Roosevelta 29 tel. 52 3572801
Włocławek ul. Łęgska 49 tel. 54 2324245

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: „Zawód kierowca-szansa dla młodych”

Nr projektu: WND-POKL.06.01.01-04-061/13

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp. z o.o. pragnie poinformować, iż z dniem 01.11.2013 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Zawód kierowca-szansa dla młodych” (nr. proj. WND-POKL.06.01.01-04-061/13), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie i zapoznania się z informacjami poniżej.


KTO?


Realizatorem projektu jest Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp. z o.o. posiadający ponad 60 letnie doświadczenie w szkoleniu kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy. Nasze doświadczenie połączone z profesjonalizmem naszej kadry pozwala nam skutecznie szkolić kierowców i być jednym z liderów rynku w tym zakresie. Prowadzona działalność dodatkowa związana z innymi gałęziami rynku motoryzacyjnego pozwala nam na zapewnienie uczestnikom projektu praktycznych i rzeczowych 3-misięczych staży, które faktycznie przygotują Państwa do pracy w zawodzie kierowcy. Ponadto, prowadząc bieżący monitoring rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na kierowców kat . C i CE, postaramy się Państwu pomóc w zdobyciu zatrudnienia i wykonywania pracy w nowo zdobytym zawodzie.


CO?


Jako realizator projektu, Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp. z o.o., pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w projekcie, którego celem jest zaktywizowanie zawodowe, w kierunku zawodu kierowcy samochodów ciężarowych, 50 osób pozostających bez zatrudnienia. W ramach projektu planujemy kompleksowe wsparcie dające uczestnikom zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych dla wykonywania zawodu kierowcy. Zakres przekazanych Państwu kompetencji pozwoli na nabycie kwalifikacji zawodowych w zawodzie stanowiącym jeden z zawodów deficytowych w naszym województwie. Dzięki naszemu wsparciu mamy nadzieję uda się Państwu rozpocząć nową drogę kariery zawodowej w atrakcyjnym dla rynku pracy zawodzie.


DLA KOGO?


 • Jesteś osobą w wielu od 18 do 30 lat?
 • Mieszkasz, pracujesz lub uczysz się w województwie kujawsko-pomorskim?
 • Jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo, w tym osobą uczącą się?

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!


Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie panie oraz osoby, które w ostatnich 12 miesiącach ukończyły szkołę lub uczelnię – GWARANTOWANA PULA MIEJSC!!!


JAK?


Każdy uczestnik projektu objęty zostanie wsparciem obejmującym:

 • kurs prawa jazdy kategorii C
 • kurs prawa jazdy kategorii CE
 • kwalifikację wstępną pełną lub przyspieszoną
 • płatny 3-miesięczny staż

Uczestnikom zapewnione zostaną wszelkie pomoce dydaktyczne oraz sfinansowane zostanie podejście do egzaminów państwowych.


KIEDY?


Serdecznie zapraszamy się do zgłaszania się do udziału w projekcie i przejścia procesu rekrutacji, który odbędzie się w okresie od listopada 2013 do stycznia 2014. Rekrutacja prowadzona będzie 8 punktach rekrutacyjnych umiejscowionych w Zakładach PZMOT w całym województwie: Bydgoszcz, Inowrocław, Włocławek, Żnin, Toruń, Grudziądz, Radziejów. W ramach projektu planujemy zrekrutować 50 uczestników, podzielonych na 5 dziesięcioosobowych grup.

Adresy punktów rekrutacyjnych wraz z telefonami


Bydgoszcz, ul. Fordońska:


Osoba do kontaktu : Roman Walerczak

ul. Fordońska 116 Bydgoszcz [wjazd od ul. Oksywskiej]

e-mail: szkolenie-kierowcow.fordonska@pzm.pl

Tel. 52-321-11-67 Fax. 52-376-36-56


Bydgoszcz, ul. Nakielska


Osoba do kontaktu : Dormowicz Grażyna

ul. Nakielska 71a, 85-347 Bydgoszcz

e-mail: szkolenie-kierowcow.nakielska@pzm.pl

Tel. 52-373-85-72,366-15-67 Fax. 52-373-85-72


Włocławek:


Osoba do kontaktu : Marta Kurdupska

ul. Łęgska 49, 87-800 Włocławek

e-mail: biuro-obslugi.wloclawek@pzm.pl

tel/fax 54 232 42 45 tel 54 231 38 60


Żnin:


Osoba do kontaktu : Danuta Bajdziak-Kaczmarek

ul. GNIEŹNIEŃSKA 8,88-400 ŻNIN

e-mail:szkolenie-kierowcow.znin@pzm.pl

tel.693529047


Inowrocław:


Osoba do kontaktu : Beata Pierzchalska Tel. 695 529 002

ul.Roosevelta 29, 88-100 Inowrocław

e-mail: szkolenie-kierowcow.inowroclaw@pzm.pl

Tel. 52-357-62-06 Fax. 52-357-28-01


Toruń:

Osoba do kontaktu : Zbigniew Robek

ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń

szkolenie-kierowcow.torun@pzm.pl

Tel. (56) 652 27 10

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!


BIURO PROJEKTU:


Polski Związek Motorowy

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp. z o.o.

ul. Białogardzka 7

85-808 Bydgoszcz

e-mail: zawodkierowca@gmail.com

tel. 52 372 63 15

fax. (52) 363 12 86


ZESPÓŁ PROJEKTOWY


PAWEŁ BIAŁY-Menedżer Projektu

WIESŁAW BOGDANOWICZ-Asystent Menedżera Projektu

MONIKA WIATROWSKA-Specjalistka ds. sprawozdawczości, monitoringu i rozliczeń.


Rekrutacja i materiały do pobrania


UWAGA!!! – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W PUNKCIE REKRUTACYJNYM W TORUNIU

W związku z zakończonym procesem rekrutacji w punkcie rekrutacyjnym w Toruniu oraz brakiem kandydatów wyczerpujących założenia grupy docelowej, Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie ogłosić rekrutację uzupełniającą. Pragniemy prosić o zgłaszanie się do projektu, kandydatów/ki w wieku 21-30 lat, z następujących grup społecznych:

- kobiety

- osoby, które w ostatnich 12 miesiącach ukończyły szkołę/uczelnię


UWAGA!!! – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W PUNKCIE REKRUTACYJNYM W TORUNIU

W związku z zakończonym procesem rekrutacji w punkcie rekrutacyjnym w Toruniu oraz brakiem kandydatów wyczerpujących założenia grupy docelowej, Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie ogłosić rekrutację uzupełniającą. Pragniemy prosić o zgłaszanie się do projektu, kandydatów/ki w wieku 21-30 lat, z następujących grup społecznych:

- kobiety

- osoby, które w ostatnich 12 miesiącach ukończyły szkołę/uczelnię

Termin rekrutacji uzupełniającej w punktach rekrutacyjnym: Toruń

06.10.2014-10.10.2014

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu, prosimy o przybycie w dniu 25. października 2014r ( sobota) o godz. 9.00 w biurze Polskiego Związku Motorowego w Toruniu (ul.Szosa Lubicka 90) w celu rozmowy kwalifikacyjnej z Panią psycholog. Przewidywany czas spotkania kwalifikacyjnego to około 4 h.


Termin rekrutacji w punkcie rekrutacyjnym: Inowrocław


19.12.2013-08.01.2014


Termin rekrutacji w punkcie rekrutacyjnym: Bydgoszcz, ul. Fordońska 116


13.01.2014-21.01.2014


UWAGA!!! – Termin rekrutacji uzupełniającej do grupy w Żninie. Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych osób do 30 roku życia, które mają ukończony kurs kwalifikacji wstępnej w zakresie kat. C a chcą ukończyć kurs prawa jazdy kat. C oraz CE oraz odbyć staż w ramach projektu. Dla najlepszych gwarancja zatrudnienia.

Termin składania dokumentów: 07.07.2014 do godz. 15.00

Zapraszamy!!!


1. Regulamin uczestnictwa w projekcie.


2. Formularz zgłoszeniowy.


3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


5. Oświadczenia.

Listy osób niezakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji-rozmowa kwalifikacyjna

Listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji-rozmowa kwalifikacyjna.

Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu: Bydgoszcz-ul. Nakielska, Włocławe, Żnin: