Polski Zwiazek Motorowy OZDG Sp. z o.o. Zakład Nr 10 w Radziejowie ul. Parkowa 3 Biuro czynne Pon. - Piatek 7.00-16.00 sobota 8.-13 prowadzi szkolenia zawodowe dla kierowców w zakresie:

  • - szkolenie okresowe C D (obowiązkowe co 5 lat)
  • - kwalifikacja wstępna C D
  • - kwalifikacja wstępna przyspieszona C D
  • w/w szkolenia odbywają się w terminach dogodnych dla kierowców - popołdniu, w soboty a wyjątkowych przypadkach w niedziele.