Stacja obsługi pojazdów

Zapraszamy w tygodniu w godzinach 8:00-16:00, sobota w godzinach 8:00 – 13:00

· naprawy i obsługa techniczna

· montaż instalacji gazowych

· przegląd gaśnic samochodowych

· komputerowa geometria zawieszenia

· przegląd i dezynfekcja klimatyzacji

Serwis ogumienia- osobowe , dostawcze , TIR , w godzinach 8:00 - 16:00, Sobota 8:00 - 13:00