SZKOLENIA

SZKOLENIA NA UPRAWNIENIA ADR

-Prowadzimy kursy związane z przewozem materiałów niebezpiecznych: kursy podstawowe i specjalistyczne na cysterny.

Rozpoczęcie szkolenia 20.01.2016 o godz.16.00.

SZKOLENIA OKRESOWE

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy lub osób

- szkolenie trwa 35 godz.

- zajęcia prowadzimy w terminach dogodnych dla kierowców

- badania psychologiczne na miejscu w cenie 150,00 zł po zakończonym szkoleniu


KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Przeprowadzamy kwalifikację wstępną przyspieszoną

szkolenie trwa 140 h (130 h jest teoretycznych)

10 h praktycznych (8 h jazdy samochodem ciężarowym i 2 h na płycie poślizgowej)

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Przeprowadzamy kwalifikację wstępną

szkolenie trwa 280 h (260 h jest teoretycznych)

20 h praktycznych (4 h jazdy samochodem ciężarowym i 2 h na płycie poślizgowej)