STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Czynne:

od poniedziałku do piątku : 07:00-20:00

sobota: 07:00-13:00

Stacja kontroli pojazdów

Cennik:

samochody osobowe – paliwo, ON 99,00 zł

samochody osobowe – gaz 162,00 zł

motocykle 62,00 zł

Zakres badań diagnostycznych:

- motocykle i motorowery

- pojazdy samochodowe do 3,5 t

- pojazdy przystosowane do zasilania gazem

- pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy

- pojazdy skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego   lub Starostę

Symbole rodzajów badań

  • a - autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h
  • c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
  • d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne)
  • e - pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów
  • f - pojazdu marki "SAM" co do zgodności z wymaganiami technicznymi
  • h - nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach - ramach), silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych