Pracownia badań psychologicznych

Świadczymy usługi w zakresie orzecznictwa psychologicznego osób zatrudnionych na stanowiskach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna.

Zatrudniony psycholog posiada uprawnia:

- do badań kierowców (wpis do rejestru psychologów prowadzonego przez marszałka woj. Kujawsko- pomorskiego)

- do wykonywania badań profilaktycznych pracowników (zgodnie z Ustawą o służbie medycyny pracy wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy)

- do badania osób posiadających broń.

Badania przeprowadzane są w środy i piątki o godz. 15:00 po wcześniejszej rejestracji

tel:

695 529 044

502 042 997

psycholog.inowroclaw@pzm.pl

Wykonujemy badania:

 • 1. Kierowców :
  • kierowców zarówno prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi), jak i zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E),
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
  • instruktorów nauki jazdy,
  • egzaminatorów nauki jazdy,
  • osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem,
  • kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E) oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.
 • 2. Operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej:
  • operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych,
  • osób pracujących na stanowiskach pod napięciem elektrycznym,
  • osób pracujących na wysokości.
 • 3 . Osób posiadających lub ubiegających się o posiadanie broni.
 • 4. Sędziów, kuratorów sądowych, syndyków.
 • 5. Strażników miejskich i gminnych.
 • 6. Strażaków OSP.
 • 7. Pracujących w niekorzystnych warunkach psychospołecznych:
  • stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca stresogenna,
  • stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością,
  • narażenie życia.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do badań psychologicznych, który umożliwia prowadzenie badań według aktualnych standardów, dysponuje salą do badań grupowych, profesjonalną i nowoczesną ciemnią oraz bogatym zapleczem diagnostycznym.

Badania przeprowadzane są rzetelnie i sprawnie.

Czas trwania badania psychologicznego - ok. 1 godziny

Zapewniamy staranne i bezstresowe przeprowadzenie badań.

Cennik badań psychologicznych

1 Kierowcy transportu drogowego, pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów, taxi osobowego, kandydaci na kierowców C, C+E, D, D+E 150
2 Kierowcy po utracie prawa jazdy (jazda po spożyciu alkoholu, przekroczone punkty karne, wypadek samochodowy) skierowani przez policję 150
3 Kierujący pojazdami kat B w ramach realizacji obowiązków służbowych 120
4 Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 50
5 Operatorzy wózków widłowych, suwnic, żurawi, urządzeń transportu bliskiego oraz praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej 100
6 Badanie na posiadanie broni 200
7 Licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej i mienia. 150
8Badanie sędziów, kuratorów, syndyków 150
9 Strażnik miejski 100
10 Strażak OSP 100
11 Duplikat orzeczenia psychologicznego 20

Serdecznie zapraszamy .