Pracownia badań psychologicznych

Świadczymy usługi w zakresie orzecznictwa psychologicznego osób zatrudnionych na stanowiskach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna.

Zatrudniony psycholog posiada uprawnia:

- do badań kierowców (wpis do rejestru psychologów prowadzonego przez marszałka woj. Kujawsko- pomorskiego)

- do wykonywania badań profilaktycznych pracowników (zgodnie z Ustawą o służbie medycyny pracy wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy)

- do badania osób posiadających broń.

Badania przeprowadzane są w środy i piątki o godz. 15:00 po wcześniejszej rejestracji

tel:

52 357-28-01,

695 529 044

502 042 997

psycholog.inowroclaw@pzm.pl

Wykonujemy badania:

 • 1. Kierowców :
  • kierowców zarówno prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi), jak i zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E),
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
  • instruktorów nauki jazdy,
  • egzaminatorów nauki jazdy,
  • osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem,
  • kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E) oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.
 • 2. Operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej:
  • operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych,
  • osób pracujących na stanowiskach pod napięciem elektrycznym,
  • osób pracujących na wysokości.
 • 3 . Osób posiadających lub ubiegających się o posiadanie broni.
 • 4. Sędziów, kuratorów sądowych, syndyków.
 • 5. Strażników miejskich i gminnych.
 • 6. Strażaków OSP.
 • 7. Pracujących w niekorzystnych warunkach psychospołecznych:
  • stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca stresogenna,
  • stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością,
  • narażenie życia.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do badań psychologicznych, który umożliwia prowadzenie badań według aktualnych standardów, dysponuje salą do badań grupowych, profesjonalną i nowoczesną ciemnią oraz bogatym zapleczem diagnostycznym.

Badania przeprowadzane są rzetelnie i sprawnie.

Czas trwania badania psychologicznego - ok. 1 godziny

Zapewniamy staranne i bezstresowe przeprowadzenie badań.

Serdecznie zapraszamy .