Pracownia badań psychologicznych

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OZDG Sp z o.o.

Bydgoszcz ul. Fordońska 116

FABRYKA SUKCESU

Pracownia Badań i Edukacji Psychologicznej

Aneta Mikołap

Pracownia Psychologii Pracy

czynne codziennie

rejestracja telefoniczna 52 321 11 67, 502 042 997

psycholog.bydgoszcz@pzm.pl

Świadczymy usługi w zakresie orzecznictwa psychologicznego osób zatrudnionych na stanowiskach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna.

Zatrudniony psycholog posiada uprawnia:

- do badań kierowców (wpis do rejestru psychologów prowadzonego przez marszałka woj. Kujawsko- pomorskiego)

- do wykonywania badań profilaktycznych pracowników (zgodnie z Ustawą o służbie medycyny pracy wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy)

- do badania osób posiadających broń.

 

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do badań psychologicznych, który umożliwia prowadzenie badań według aktualnych standardów, dysponuje salą do badań grupowych, profesjonalną i nowoczesną ciemnią oraz bogatym zapleczem diagnostycznym. Badania przeprowadzane są rzetelnie i sprawnie przez doświadczona osobę.

Czas trwania badania psychologicznego - ok. 1 godziny

Zapewniamy staranne i bezstresowe przeprowadzenie badań.

Badania przeprowadzane są codziennie po wcześniejszej rejestracji 52 321 11 67 lub 502 042 997.

Istnieje również możliwość indywidualnego umówienia dodatkowego terminu na badania dla grupy.

Przed budynkiem znajduje się duży, bezpłatny parking.

Proponujemy system rabatów przysługujących przy podpisaniu umowy o współpracę.

Na zakończenie badany otrzymuje : orzeczenie psychologiczne lub wynik konsultacji psychologicznej , Kierowca może również otrzymać wynik badania zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

Wykonujemy badania:

 • 1. Kierowców :
  • kierowców zarówno prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi), jak i zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E),
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
  • instruktorów nauki jazdy,
  • egzaminatorów nauki jazdy,
  • osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem,
  • kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E) oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.
 • 2. Operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej:
  • operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych,
  • osób pracujących na stanowiskach pod napięciem elektrycznym,
  • osób pracujących na wysokości.
 • 3 . Osób posiadających lub ubiegających się o posiadanie broni.
 • 4. Sędziów, kuratorów sądowych, syndyków.
 • 5. Strażników miejskich i gminnych.
 • 6. Strażaków OSP.
 • 7. Pracujących w niekorzystnych warunkach psychospołecznych:
  • stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca stresogenna,
  • stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością,
  • narażenie życia.

Cennik badań psychologicznych

1 Kierowcy transportu drogowego, pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów, taxi osobowego, kandydaci na kierowców C, C+E, D, D+E 150
2 Kierowcy po utracie prawa jazdy (jazda po spożyciu alkoholu, przekroczone punkty karne, wypadek samochodowy) skierowani przez policję 150
3 Kierujący pojazdami kat B w ramach realizacji obowiązków służbowych 120
4 Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 30
5 Operatorzy wózków widłowych, suwnic, żurawi, urządzeń transportu bliskiego oraz praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej 100
6 Badanie na posiadanie broni 200
7 Licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej i mienia. 150
8 Badanie sędziów, kuratorów, syndyków 150
9 Strażnik miejski 100
10 Strażak OSP 100
11 Duplikat orzeczenia psychologicznego 30

Metody badań

 • 1. TESTY OSOBOWOŚCI ORAZ TEMPERAMENTU:
  • testy służące do badania predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych.
 • 2. TESTY SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ:
  • testy badające zdolności umysłowe;
  • testy badające szybkość i dokładność działania oraz spostrzegania;
  • testy służące do oceny koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi;
  • testy badające wyobraźnię przestrzenną.
 • 3. TESTY SPRAWNOŚCI PSYCHORUCHOWEJ/PSYCHOMOTORYCZNEJ:
  • miernik czasu reakcji:
   • 1. Badanie czasu reakcji prostej – służące do oceny szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce.
   • 2. Badanie czasu reakcji złożonej – służące do oceny szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe oraz świetlne w sytuacji złożonej.
  • aparat Piórkowskiego – umożliwiający dokonanie oceny szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania.
  • wirometr – określający umiejętności oceny prędkości obiektów w ruchu.
  • stereometr – służący do sprawdzenia umiejętności widzenia przestrzennego oraz oceny odległości.
  • pierścień Landolta – umożliwia określanie dolnego progu wrażliwości wzrokowej.
  • noktometr – badanie sprawdzające szybkość adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu.

Serdecznie zapraszamy

Oferujemy korzystne rabaty przy podpisaniu umów o stałą współpracę.