Ubezpieczenia i turystyka

OC obowiązkowe

Każdy kto posiada pojazd mechaniczny ma obowiązek zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Zakres ubezpieczenia OC uregulowany jest ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. i jest jednolity dla wszystkich Zakładów Ubezpieczeń działających na terenie Polski. Ubezpieczenie OC chroni kierującego pojazdem mechanicznym przed finansowymi skutkami szkód /na mieniu i/lub osobie/ wyrządzonych innym osobom.


Auto Casco

Ubezpieczenie AUTO CASCO gwarantuje Klientowi uzyskanie odszkodowania w przypadku uszkodzenia pojazdu (z własnej winy lub gdy sprawca jest nieznany) bądź jego kradzieży.

Ochroną mogą być objęte zdarzenia powstałe w kraju i zagranicą. Ubezpieczenie AC może obejmować również zdarzenia związane z utratą lub zniszczeniem bagażu, przedmiotów znajdujących się w samochodzie jak i w bagażniku.

W trosce o bezpieczeństwo i wygodę Klienta promujemy zawieranie umów opartych na zasadzie tzw. All Risk (wszystkich ryzyk) - towarzystwo odpowiada za wszystkie szkody pojazdu, za wyjątkiem precyzyjnie wymienionych.


NNW kierowców i pasażerów

Ubezpieczenie NNW to wypłata świadczenia dla kierowcy i pasażerów za uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć, która nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas użytkowania pojazdu. Ochrona ubezpieczeniowa działa od momentu wsiadania do pojazdu aż do chwili jego opuszczenia.


Assistance

Życie potrafi się skomplikować przez awarię samochodu a dzieje się to zawsze w najmniej oczekiwanym momencie.

W takiej sytuacji, dobrze jest mieć pewność, że mamy ubezpieczenie, które zagwarantuje nam szybką i fachową pomoc.

Ubezpieczenie Assistance to działa w przypadku wypadku, awarii, zatrzaśnięcia się kluczyków lub kradzieży samochodu, zarówno w Polsce jak i za granicą. , jeśli to możliwe naprawiła samochód na miejscu. Jeżeli nie ma możliwości naprawienia pojazdu zagwarantowane jest holowanie, wynajem pojazdu zastępczego cz też pobyt w hotelu. Zakres świadczeń jest uzależniona od wykupionego wariantu.

Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną, udzielaną na terenie całej Polski i Europy

Zakres świadczeń i zakres terytorialny jest uzależniony od wykupionego wariantu.


Szyby

Szyby samochodowe są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia AUTOCASCO. Jednak naprawienie stłuczonej szyby poprzez zgłoszenie szkody z AC, w większości przypadków powoduje utratę części zniżek z tytułu beszkodowego przebiegu tego ubezpieczenia.

Alternatywą takiego rozwiązania jest zawarcie osobnego ubezpieczenia szyb. Skorzystanie z opcji dodatkowego ubezpieczenia szyb samochodowych, pozwoli na naprawienie jej i nie spowoduje to obniżenia wypracowanych zniżek w AC


Ochrona prawna

Ubezpieczenie, które zapewnia kierowcom pokrycie kosztów pomocy prawnej w związku z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze pasażera, w postępowaniu sądowym i pozasądowym.

 • Ochrona domu, mieszkania, przedmiotów mienia ruchomego, pomocy prawnej, odpowiedzialności cywilnej, świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków, home assistance.
 • Ubezpieczenia Biznesowe
 • Wszechstronna ochrona majątku firmowego
 • Ubezpieczenia - OC w życiu prywatnym
 • Ochrona klienta, w sytuacji, gdy w związku z czynnościami życia prywatnego lub posiadaniem mienia, jest zobowiązany do naprawienia szkody.
 • Ubezpieczenia Turystyczne
 • Kompleksowe ubezpieczenie niezbędne w trakcie podróży zagranicznej
 • Ubezpieczenia Osobowe
 • Ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków 24 godziny na dobę, na całym świecie
 • Prywatne ubezpieczenia zdrowotne
 • W zakresie: dostęp do określonych świadczeń np. dostęp do lekarzy (także specjalistów), badań diagnostycznych, wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, a także leczenia szpitalnego.
 • Ubezpieczenia Transportowe :
 • OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym, OC spedytora

Winiety - opłaty za korzystanie z dróg

Prowadzimy stałą sprzedaż winiet za korzystanie z dróg przez samochody osobowe w krajach: Austria, Czechy, Słowacja, Szwajcaria i Węgry.

Bliższe informacje pod nr 56/65-22-710 w godz. 7.00-16.00.

Sprzedaż naklejek : UMWELTZONE ( uprawniające do poruszania się po strefach ekologicznych w Niemczech)

Nasze biura:

ul. Białogardzka 7 (52) 361 42 90

Bydgoszcz ul. Fordońska 116 (52) 321 11 67

Wyślij nam wiadomość oddzwonimy do Ciebie :