PRAWO JAZDY ŻNIN

Nasz Ośrodek Szkolenia Kierowców prowadzi następujące kursy prawo jazdy: • A,A1,A2,B,BE,C,CE,D,T.

Godziny otwarcia :

pon.-pt. 7.00-20.00,

Sob.7.00-14.00

Tel. 52 30 20 620 , 603 032256

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy należy wcześniej uzyskać tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W tym celu należy udać się do starostwa ( właściwego ze względu na miejsce zamieszkania) aby złożyć następujące dokumenty:

 • 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy

 • 2. Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna (jeżeli kandydat nie ma ukończonych 18 lat)

 • 3. Orzeczenie lekarskie

 • 4. Orzeczenie psychologiczne ( wymagane przy zapisie na kat. C,CE,D,DE)

 • 5. Kolorową fotografię (3,5x4,5)

 • 6. Kserokopię prawa jazdy (jeżeli posiada się inne kategorie)

Po otrzymaniu PKK można się u nas zapisać na kurs kategorii:

 A1

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez tą osobę, która nie ukończyła 18 roku życia uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Kurs składa się z:

 • • 30 godzin zajęć teoretycznych

 • • 21 godzin zajęć praktycznych (ostatnia godz. egzamin wewnętrzny)

 A2

 • • 30 godzin zajęć teoretycznych

 • • 21 godzin zajęć praktycznych (ostatnia godz. egzamin wewnętrzny)

Wymagany wiek do uzyskania kategorii A2 to 18 lat

 A

 • • 30 godzin zajęć teoretycznych

 • • 21 godzin zajęć praktycznych (ostatnia godz. egzamin wewnętrzny)

Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 24 lata lub 20 lat, jeżeli osoba posiada co najmniej od 2 lat prawo jazdy kat. A2, do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia.

 B

Prawo jazdy kat B uprawnia do kierowania

 • • Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

 • • Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)

 • • Ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wielobieżnym

Kurs kategorii B składa się z :

 • • 30 godzin zajęć teoretycznych

 • • 31 godzin zajęć praktycznych (ostatnia godz. egzamin wewnętrzny)


 B+E

Kategoria B+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składających się z pojazdu określonego w kategorii B (dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego. Ponadto kategoria B+E uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.

Kurs kategorii B+E składa się z:

 • • 16 godzin zajęć praktycznych (ostatnia godz. egzamin wewnętrzny)


 C

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C musi mieć ukończone 21 lat i musi posiadać prawo jazdy kat. B.

Kurs kategorii C składa się z:

 • • 20 godzin zajęć teoretycznych

 • • 31 godzin zajęć praktycznych (ostatnia godz. egzamin wewnętrzny)

 C+E

Kategoria C+E prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.

Kurs kategorii C+E składa się z

 • • 26 godzin zajęć praktycznych (ostatnia godz. egzamin wewnętrzny)

 D

Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania autobusem. Osoba ubiegająca się o tę kategorię prawa jazdy musi mieć ukończone 24 lata,

Kurs kategorii D składa się z

 • • 20 godzin zajęć teoretycznych

 • • 61 godzin zajęć praktycznych ( Jeżeli kursant posiada prawo jazdy kat. B)

 • • 41 godzin zajęć praktycznych (jeżeli kursant posiada prawo jazdy kat. C)

 T

Prawo jazdy kat. T uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Osoba ubiegająca się o kategorię T prawa jazdy musi mieć ukończone 16 lat.

Kurs kategorii T składa się z :

• 30 godzin zajęć teoretycznych

• 21 godzin zajęć praktycznych (ostatnia godz. egzamin wewnętrzny)

WYKAZ NASZEJ KADRY SZKOLENIOWEJ:

1) Henryk Groszek - instruktor nauki jazdy kat. A, B, C, BE, CE

 • -instruktor na kwalifikacjach wstępnych

 • - staż pracy – 42 lata

 • - telefon – 693 529 096

2) Marian Piotrowski –wykładowca - instruktor nauki jazdy kat. B, BE, C, CE, T

-wykładowca, instruktor na kwalifikacjach wstępnych,

 • - wykładowca na szkoleniach okresowych

 • - wykładowca na certyfikacie kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym

 • - staż pracy – 10 lat

- telefon – 693 529 019

3) Roman Walerczak –wykładowca- instruktor nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A , B1, B, BE, C, CE, D, DE, T

 • - wykładowca na szkoleniach okresowych,

 • -wykładowca- instruktor na kwalifikacjach wstępnych

 • - staż pracy 30 lat,

4) Alojzy Wodyński –instruktor nauki jazdy kat. A, B

 • staż pracy-26 lat

 • telefon – 693 529 103

5) Rafał Linetty – instruktor nauki jazdy kat. B oraz instruktor techniki jazdy

 • staż pracy-20 lat

 • telefon- 693 529 126

6)Mariusz Plaskaty - instruktor nauki jazdy kat. B, C, CE

 • - wykładowca, instruktor na szkoleniach okresowych oraz kwalifikacjach wstępnych

 • staż pracy –5 lata

7) Eliza Bolewska – wykładowca– instruktor nauki jazdy kat. B oraz instruktor techniki jazdy

 • -wykładowca na szkoleniach okresowych i kwalifikacjach wstępnych

 • staż pracy- 6 lat,

8) Woźniak Włodzimierz – wykładowca-instruktor nauki jazdy kat. A, B, T

9) Jarosław Szymański – wykładowca -ratownik medyczny

 • staż pracy- 3 lata

10) Paweł Ciesielski – wykładowca na kwalifikacjach wstępnych (Technik Pożarnictwa )

 • staż pracy – 6 lat

11) Mariusz Olejnik- wykładowca na kursach przewozu materiałów niebezpiecznych oraz kursach specjalistycznych (cysterny)

 • staż pracy- 8 lat

12) Marian Piotrowski – wykładowca-instruktor nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli w tych wózkach

 • -staż pracy – 7 lat

13) Andrzej Madajewski – wykładowca na kursach certyfikat kompetencji zawodowych

 • - staż pracy – 10 lat

2) SZKOLENIA

Godziny otwarcia :

pon.-pt. 7.00-20.00,

Sob. 7.00-14.00

Tel. 52 30 20 620 ,

603 032256

Polski Związek Motorowych w Żninie organizuje następujące szkolenia:

 • a) szkolenia okresowe kierowców,

 • b) kwalifikacje wstępne, wstępne przyspieszone, przyspieszone uzupełniające z bloku programowego C,C1,CE,C1E oraz D,D1,DE,D1E,

 • c) przewóz materiałów niebezpiecznych (ADRy),

 • d) certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym przewozie osób i rzeczy,

 • e) seminarium dla firm prowadzących działalność transportową,

 • f) wózki jezdniowe z bezpieczną wymianą butli.

A) Szkolenia okresowe organizowane przez Polski Związek Motorowy są całkowicie dostosowane do potrzeb kierowców. Rozumiemy, że "czas to pieniądz”, dlatego staramy się prowadzić szkolenia elastycznie i sprawnie. Tylko u nas sam możesz wybrać dni i godziny zajęć, możesz zajęcia realizować w cyklu weekendowym, tygodniowym lub mieszanym.

Dla kogo szkolenie okresowe:

Szkolenie okresowe zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2014 Art. 39f ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) powinien odbyć kierowca, który uzyskał prawo jazdy kat. C przed 10-09-2009 r. oraz kat. D przed 10-09-2008 r. oraz osoby, u których minął okres 5 lat od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Czas trwania szkolenia:

W formie kursu lub cyklu zajęć obejmuje 35 godz. zajęć teoretycznych (pięć modułów tematycznych po 7 godzin) tj. 5 dni.

Wymiana prawa jazdy:

Prawo jazdy w zakresie wyższych kategorii ma charakter prawa jazdy zawodowego i terminowego. Zawodowego, ponieważ jest w nim nanoszona adnotacja o posiadanym świadectwie kwalifikacji zawodowej, tzw. kod 95 oraz terminowe, ponieważ jest ważne przez 5 lat, czyli tak długo jak jest aktualne szkolenie okresowe. Po ukończeniu szkolenia okresowego należy zawsze wymienić prawo jazdy, stare traci ważność.

Badania lekarskie i psychologiczne:

Termin badań psychotechnicznych i lekarskich to prawdziwa prawna łamigłówka. Można spotkać wiele interpretacji i wiele opinii. W PZM-ocie mamy na to sposób! Badania psychotechniczne i lekarskie należy zrobić po zakończeniu szkolenia okresowego, żeby uniknąć problemu w wydziałach komunikacji. Informujemy, że Polski Związek Motorowy współpracuje z gabinetem lekarskim i posiada pracownię psychologiczną, dzięki czemu zapewniamy naszym klientom promocyjne ceny badań i kompleksową obsługę na miejscu - w naszej firmie.

B) Kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona, przyspieszona uzupełniająca z bloku programowego C,C1,CE,C1E oraz D,D1,DE,D1E.

Kursy na kwalifikację wstępną, przyspieszoną i uzupełniającą to oferta dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach wybranej kategorii. Kwalifikacja wstępna, przyspieszona i uzupełniająca dotyczy osób posiadających prawo jazdy:

 • • kategorii D1, D1+E, D, D+E, wydane po 10 września 2008 r.,

 • • kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane po 10 września 2009 r. oraz osób, które nie mają jeszcze prawo jazdy a chcą zastać kierowcą zawodowym.

Na tego typu szkoleniach efektywnie i ciekawie przekazujemy gruntowną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów, racjonalnej jazdy, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła:

 • • 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

 • o C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępna,

 • • 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

 • o C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępna przyśpieszoną,

 • o D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
 • • 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną.

C) Przewóz materiałów niebezpiecznych - ADR

W ramach szkolenia ADR prowadzimy kursy dla kierowców, którzy po raz pierwszy chcą uzyskać takie uprawnienia.

Są to tzw. kursy początkowe:

* szkolenia podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,

* szkolenia specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,

Natomiast kierowcy, którzy posiadają ważne ADR-y, a niedługo wychodzi im termin ważności zaświadczeń i chcą przedłużyć te uprawnienia proponujemy kursy doskonalące:

* szkolenia podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,

* szkolenia specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.

D) Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika jest dokumentem potwierdzającym wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. To z kolei jest jednym z warunków, pozwalających na uzyskanie licencji. W ramach współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego Nasz Ośrodek Szkolenia jest wpisany w rejestr instytucji szkolących.

Koncentrujemy naszą uwagę na praktyce czyli rozwiązywaniu zadań i testów egzaminacyjnych, które możecie Państwo spotkać na egzaminie. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców. Do naszych szkoleń podchodzimy z należytą starannością, zależy nam na jak największej satysfakcji klientów.

Każdy uczestnik otrzymuje od nas podręcznik przewoźnika oraz bardzo dobrze opracowane materiały pomocnicze (przepisy, testy, zadania). Można z nich korzystać również po ukończeniu kursu, przed egzaminem i w późniejszej pracy.

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych składa się z dwóch części:

• testu wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami, pytań wymagających bezpośredniej odpowiedzi lub pytań obydwu typów

• ćwiczeń pisemnych lub przykładów praktycznych do rozwiązania,

Minimalny czas trwania każdej z części egzaminu wynosi 2 godziny. Egzamin uznaje się za zaliczony jeśli uzyskano co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym?

Aby przystąpić do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy odbyć szkolnie, a następnie nasz ośrodek szkolenia składa do Instytutu następujące dokumenty:

- wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu ,

- kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat (800 zł przelew na konto bankowe ITS Warszawa),

- oraz listę egzaminacyjną.

Następnie ITS wyznacza termin egzaminu. Przeważnie odbywają się one raz w miesiącu. Najczęściej nasi słuchacze przystępują do egzaminu w Bydgoszczy lub Poznaniu. Wykaz miejscowości, w których można przystąpić do egzaminu znajduje się na stronie www.its.waw.pl.

E) Seminarium dla firm prowadzących działalność transportową.

Szkolenie to ma na celu odnowienie wiadomości z zakresu funkcjonowania transportu krajowego i międzynarodowego oraz poznanie najnowszych regulacji prawnych z zakresu prowadzenia działalności transportowej dla osób, firm posiadających już certyfikat kompetencji zawodowych. Warto sprawdzić aktualność certyfikatu, ponieważ ustawodawstwo Unii Europejskiej nakłada na przewoźników wymóg regularnego uzupełniania wiedzy i dokumentowania tego przed jednostką certyfikującą - jeśli od czasu wydania minęło 5 lat.

F) Wózki jezdniowe z bezpieczną wymianą butli

Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień zezwalających do kierowania wszystkimi rodzajami wózków jezdniowych wraz z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowych LPG.

Wydajemy uprawnienia bezterminowe obowiązujące na terenie całego kraju, oraz bezpłatnie także uprawnienia w języku angielskim umożliwiając pracę zagranicą.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest :

- ukończenie 18 lat,

- ukończenie szkoły podstawowej.

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem uprawnień w naszym ośrodku.

Mając na uwadze wygodę naszych klientów proponujemy również płatności przelewem. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.