Pracownia badań psychologicznych

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OZDG Sp z o.o.

Zakład nr 6 Żnin

Znin, ul. Gnieźnieńska 8

tel. 52 30 20 620

kom. 603032256

kom. 502 042 997

FABRYKA SUKCESU

Pracownia Badań i Edukacji Psychologicznej

Aneta Mikołap

Pracownia Psychologii Pracy

Znin, ul. Gnieźnieńska 8 (teren PZMot)

psycholog.znin@pzm.pl

Świadczymy usługi w zakresie orzecznictwa psychologicznego osób zatrudnionych na stanowiskach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna.

Zatrudniony psycholog posiada uprawnia:

- do wykonywania badań profilaktycznych pracowników (zgodnie z Ustawą o służbie medycyny pracy wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy)

- do badań kierowców (wpisanym do rejestru psychologów prowadzonego przez marszałka woj. Kujawsko- pomorskiego) oraz

- do badania osób posiadających broń.

 

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do badań psychologicznych, który umożliwia prowadzenie badań według aktualnych standardów, dysponuje salą do badań grupowych, profesjonalną i nowoczesną ciemnią oraz bogatym zapleczem diagnostycznym. Badania przeprowadzane są rzetelnie i sprawnie przez doświadczona osobę.

Czas trwania badania psychologicznego - ok. 1 godziny

Zapewniamy rzetelne i bezstresowe przeprowadzenie badań.

Badania przeprowadzane są raz w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz w soboty.

Istnieje również możliwość indywidualnego umówienia dodatkowego terminu na badania dla grupy.

Przed budynkiem znajduje się duży, bezpłatny parking.

Proponujemy system rabatów przysługujących przy podpisaniu umowy o współpracę.

Na zakończenie badany otrzymuje wynik konsultacji psychologicznej lub / i orzeczenie psychologiczne, a kierowca również wynik badania zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie.

Wykonujemy badania:

 • 1. Kierowców :
  • kierowców zarówno prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi), jak i zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E),
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
  • instruktorów nauki jazdy,
  • egzaminatorów nauki jazdy,
  • osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem,
  • kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E) oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.
 • 2. Operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej:
  • operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych,
  • osób pracujących na stanowiskach pod napięciem elektrycznym,
  • osób pracujących na wysokości.
 • 3 . Osób posiadających lub ubiegających się o posiadanie broni.
 • 4. Sędziów, kuratorów sądowych, syndyków.
 • 5. Strażników miejskich i gminnych.
 • 6. Strażaków OSP.
 • 7. Pracujących w niekorzystnych warunkach psychospołecznych:
  • stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca stresogenna,
  • stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością,
  • narażenie życia.

Cennik badań psychologicznych

1 Kierowcy transportu drogowego, pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów, taxi osobowego, kandydaci na kierowców C, C+E, D, D+E 150
2 Kierowcy po utracie prawa jazdy (jazda po spożyciu alkoholu, przekroczone punkty karne, wypadek samochodowy) skierowani przez policję 150
3 Kierujący pojazdami kat B w ramach realizacji obowiązków służbowych 120
4 Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 30
5 Operatorzy wózków widłowych, suwnic, żurawi, urządzeń transportu bliskiego oraz praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej 100
6 Badanie na posiadanie broni 200
7 Licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej i mienia. 150
8Badanie sędziów, kuratorów, syndyków 150
9 Strażnik miejski 100
10 Strażak OSP 100
11 Duplikat orzeczenia psychologicznego 30

Metody badań

 • 1. TESTY OSOBOWOŚCI ORAZ TEMPERAMENTU:
  • testy służące do badania predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych.
 • 2. TESTY SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ:
  • testy badające zdolności umysłowe;
  • testy badające szybkość i dokładność działania oraz spostrzegania;
  • testy służące do oceny koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi;
  • testy badające wyobraźnię przestrzenną.
 • 3. TESTY SPRAWNOŚCI PSYCHORUCHOWEJ/PSYCHOMOTORYCZNEJ:
  • miernik czasu reakcji:
   • 1. Badanie czasu reakcji prostej – służące do oceny szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce.
   • 2. Badanie czasu reakcji złożonej – służące do oceny szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe oraz świetlne w sytuacji złożonej.
  • aparat Piórkowskiego – umożliwiający dokonanie oceny szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania.
  • wirometr – określający umiejętności oceny prędkości obiektów w ruchu.
  • stereometr – służący do sprawdzenia umiejętności widzenia przestrzennego oraz oceny odległości.
  • pierścień Landolta – umożliwia określanie dolnego progu wrażliwości wzrokowej.
  • noktometr – badanie sprawdzające szybkość adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu.

Serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy.

Oferujemy korzystne rabaty przy podpisaniu umów o stałą współpracę.